VPP

Valsts Pētījumu Programmas “Covid-19 seku mazināšana” projekts COV-MITIGATE
Nr. VPP-COVID-2020/1-0008

“Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā (COV-MITIGATE)”

Schematic of EDI solution for COV-MITIGATE

Par projektu:
Šis projekts risina Valsts Pētījumu Programmas “Covid-19 seku mazināšanai” apakšuzdevumu 6.1. monitorēt un prognozēt Covid-19 izplatību un to ietekmējošos faktorus Latvijā, izmantojot epidemioloģisko informāciju, molekulāros datus un modelēšanu, lai mazinātu infekcijas izplatību, laikus identificētu un novērstu jaunus uzliesmojumus, kā arī paaugstinātu gatavību citu līdzīgu slimību uzliesmojuma gadījumā un sezonālas Covid-19 izveidošanās iespējai, veikt visaptverošus epidemioloģiskos pētījumus SARS-CoV-2 vīrusa klātbūtnes noteikšanai ārējā vidē un SARS-CoV-2 vīrusa skartajā mājsaimniecībā esošajos istabas dzīvniekos, lai izprastu, kādi varētu būt optimālie drošības pasākumi, lai pēc iespējas mazinātu apkārtējās vides, kā arī istabas dzīvnieku ietekmi uz vīrusa turpmāko izplatību un izstrādātu rekomendācijas infekcijas ierobežošanai, kā arī veikt pētījumus, lai novērtētu kolektīvās imunitātes veidošanos;

Projeka mērķis:
Uzlabot sistēmisko sagatavotību COVID-19 un citu slimību ar epidēmijas potenciālu uzliesmojumiem. Projekta gaitā tiks veikta padziļināta SARS-CoV-2 vīrusa izplatības analīze Latvijā, t.sk. dažādu vīrusa atzaru izplatība un dažādu kontroles rīku (t.sk. inovatīvās IT metodēs balstītu) efektivitāte, uz kā bāzes tiks sniegtas pierādījumos balstītas rekomendācijas drošības mēriem skolās, slimnīcās, darba vietās un kultūras pasākumos.

EDI uzdevums projektā:
Izveidot malas (edge) sistēmas prototipu kas limitētos resursos saglabājot cilvēku privātumu var video noteikt cilvēku atrašanās vietu un pētniekiem nodrošināt uzticamu informāciju par attālumu starp cilvēkiem telpās laika griezumā.

Projekta partneri:
Latvijas Universitāte, Medicīnas Fakultāte (Vadošais partneris)
Latvijas Universitāte, Datorikas Fakultāte
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Rīgas Stradiņa Universitāte
Elektronikas un datorzinātņu institūts
BIOR – pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
Rīgas Tehniskā Universitāte
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Iesaistītie zinātnieki

Saistītās ziņas