2024. gada 21. februārī  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja semināru “Viedās pašvaldības – inovatīvās projektu idejas”, kurā piedalīties tika uzaicināts arī Elektronikas un datorzinātņu institūts.   

Semināra mērķis bija sapulcēt projektu pieteikumu gatavošanā iesaistītās pašvaldības, kas plāno pretendēt uz finansējumu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.4. pasākuma “Viedās pašvaldības” ietvaros.

Seminārā gan pašvaldību pārstāvji, gan dažādu uzņēmumu pārstāvji prezentēja idejas, kas varētu sniegt ekonomiju pašvaldību autonomo funkciju īstenošanā.  Šīs idejas komentēja un prezentētājiem jautājumus uzdeva zinātnes jomas pārstāvji un viedo risinājumu eksperti, tai skaitā arī Egils Bēriņš no Elektronikas un datorzinātņu institūta.

 Viņš semināra pirmajā daļā prezentēja lielu skaitu inovatīvu risinājumu, kas varētu noderēt Latvijas pašvaldībām.    Noslēgumā notika tīklošanās sadarbības īstenošanai tuvākajā nākotnē.  Elektronikas un datorzinātņu institūta eksperts pārrunāja ar vairākām pašvaldībām par jaunajiem inovatīvajiem risinājumiem un atbildēja uz jautājumiem.