2022. gada 27.maijā Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) direktora vietnieks attīstības jautājumos Dr. Kaspars Ozols piedalās Ekonomikas ministrijas organizētā pieredzes apmaiņas pasākumā – informatīvajā seminārā “Talantu piesaiste jaunuzņēmumu ekosistēmā”, kas notika AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” telpās, Rīgā. Pasākuma laikā Dr.Ozols prezentēja EDI un tā sniegtos pakalpojums un tehnoloģijas, kā arī dalījās pieredzē saistībā ar tehnoloģiju/zināšanu pārnesi, komercializāciju.

Ekonomikas ministrija 2019. gada augustā uzsāka dalību Interreg Europe projektā “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe (Start-Easy), kas apvieno partnerus no septiņām valstīm – Spānijas, Itālijas, Lietuvas, Polijas, Beļģijas un Latvijas. Pasākuma bija daļa no šī projekta. Projekta galvenie mērķi ir:

* attīstīt reģionālās attīstības politiku un valsts atbalsta programmu īstenošanu, īpaši atbalsta instrumentus, kas rada labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un talantu piesaistei, un to izaugsmei piemērotus apstākļus;
* uzlabot uzņēmējdarbības veicināšanas politiku un izstrādāt viedus atbalsta rīkus, kas ļautu paātrināt un vienkāršot jaunuzņēmumu dibināšanu, kā arī veicināt talantu piesaisti.