EDI direktors Modris Greitāns, pārstāvot Valsts zinātnisko institūtu asociāciju, piedalās IZM organizētajā diskusijā  ar sociālajiem un sadarbības partneriem, lai uzklausītu priekšlikumus un vienotos par sadarbību Valdības rīcības plāna sagatavošanā un mērķu izvirzīšanā. Diskusijas laikā M.Greitāns pauda ieteikumus, kas saistīti ar Latvijas finansēto pētniecības projektu uzraudzības harmonizēšanu ar Apvārsnis2020 nosacījumiem, par nepieciešamību ieguldīt finasējumu spēcīgās zinatniskās instritūcijās, kas spēj pēc tam piesaistīt finansējumu no “ārpuses” – starptautiskiem avotiem vai privātiem uzņēmumiem, kā arī par nepieciešamību atvieglot birokrātisko slogu gadījumos, ja zinātniskās institūcijas savu intelektuālo īpašumu vēlas ieguldīt veidojamā kapitālsabiedrībā (“spin-off”).