(24.02.-26.02.) EDI direktors un vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās konferencē “Inovācija – 21. gadsimta spēks”. Konferenci organizē Latvijas Universitāte un Latvijas Zinātņu akadēmija ar Izglītības un zinātnes un Ekonomikas ministriju atbalstu. Pasākuma patronese ir Latvijas Valsts prezidente (1999.-2007. g.) Vaira Vīķe-Freiberga.

Latvijas zinātnieki kopā ar kolēģiem no astoņām citām Baltijas jūras reģiona valstīm – Zviedrijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas – gatavojas stiprināt sadarbību, sākot darbu pie ambicioza projekta – Baltijas jūras reģiona Inovāciju platformas izstrādes. Konference iezīmē šīs sadarbības uzsākšanu. Pasākuma noslēgumā paredzēts parakstīt nodomu protokolu starp Ziemeļu un Baltijas valstu zinātņu akadēmijām.
Zinātnieki Rīgā diskutē par Baltijas jūras reģiona valstu viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) attīstību un specializāciju, Eiropas Savienības mērķiem pētniecības un inovāciju jomā un valstu sadarbību pētniecībā, tehnoloģiju attīstībā un inovāciju ieviešanā, reģiona lielākajiem izaicinājumiem un kopīgi risināmajiem jautājumiem. Tāpat konferencē apspriež Inovāciju platformas Baltijas jūras reģionā izveidi un rīcības plānu.
Vairāk par pasākumu: http://www.lza.lv/conference/