No 14.-15. septembrim EDI vadošais pētnieks un direktors Modris Greitāns un zinātniskie asistenti Oskars Teikmanis un Artis Rušiņš piedalās 5G-ROUTES projekta partneru tikšanās pasākumā Tallinā, Mektory inovāciju centrā. Projekta mērķis ir 5G komunikācijas risinājumu izstrādāšana kooperatīvās satiksmes, loģistikas un pasažieru izklaides pielietojumos, kuri darbojas bez pārtraukuma, arī šķērsojot valsts robežas. Šī pasākuma ietvaros konsorcija mērķis ir vienoties par nākotnes prioritātēm: multi-hop tehnoloģijas pētniecība jūras sakariem, dzelzceļa 5G infrastruktūras attīstība un viedās, savienotās mobilitātes pielietojumi.