EDI direktors un vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalījās projekta «Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma» (Nr. VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001) organizētā delegācijā uz Eiropas Parlamentu, Latvijas pārstāvniecību un Eiropas Pētniecības un Inovāciju dienu pasākumos kopā ar projekta «Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma» sadarbības pārstāvjiem no LU CFI, LU ASI, RTU un KĶI.  
19.martā notiks “Parlamentarium” apmeklējums, tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu no Latvijas Ivaru Ījabu un viņa komandu, un tad tikšanās ar Latvijas vēstnieci Beļģijā – Aigu Liepiņu, LIAA pārstāvi Egitu Aizsilnieci-Ibenu, un IZM zinātnes atašeju Briselē Aleksandru Mārtiņu Blūmu. 
Pārrunātas sadarbības iespējas nākotnē starp Latvijas zinātniekiem un Beļģijas uzņēmumiem vai zinātniskajiem institūtiem un augstskolām. Pārrunāta nākamās Ietvara programmas vīzija un virzieni, pie kā strādā Eiropas Komisijas darba grupas.
Savukārt, 20.martā apmeklēti pasākumi “Beļģijas prezidentūras konference par Inovāciju Iepirkumu” un Eiropas Pētniecības un Inovāciju dienas, kur vairāki ES komisāri teica uzrunas par pētniecības un inovāciju tuvāko gadu prioritātēm.