Kopfoto

2023. gada 17. novembris bija īpašs, jo EDI pie sevis aicināja sadarbības partnerus un zinātniskos institūtus, lai kopīgi godinātu Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 105. gadadienu.

Gandrīz simts pasākuma dalībnieku kopīgi pieminēja varoņus, kas piedalījās Latvijas Republikas izveidē, uzzināja un atcerējās valsts izveides faktus, patriotiskās noskaņās atskatījās uz galvenajiem pērnā gada notikumiem Latvijā un EDI, kā arī priecājās par institūta darbinieku izveidotā Big Band sniegumu.

18 novembris
EDI direktors Modris Greitāns klātesošos sveic Latvijas Republikas proklamēšanas svētkos

Paldies visiem, kas atrada laiku un piedalījās šajā pasākumā!