Radīts unikāls industriālās robotikas risinājums – viedais robots ar attīstītām redzes, jušanas un cilvēka žestu saprašanas spējām.

LZA akadēmiķis Modris Greitāns**,** Mg.sc.ing. Jānis Ārents, Mg.sc.comp. Pēteris Račinskis. Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) kopā ar Bjorn Debaillie (IMEC, Beļģija), Pawel Kostka (Drēzdenes Tehniskā universitāte, Vācija) un Bernd Lesser (Virtual Vehicle Research GmbH, Austrija).

EDI zinātnieki kā vadošais partneris kopā ar Beļģijas, Vācijas un Austrijas kolēģiem, noslēdzot Horizon2020 projekta “Mākslīgais intelekts industrijas digitalizēšanai (AI4DI)” īstenošanu, ir radījuši unikālu industriālās robotikas risinājumu, kurš spēj uztvert un interpretēt apkārtējo vidi, kā arī mijiedarboties ar objektiem un cilvēkiem tajā.

Robots ar 3D kameras palīdzību un iegultā mākslīgā intelekta (MI) algoritmiem spēj klasificēt un lokalizēt dažādus, patvaļīgi izvietotus objektus, lai pieņemtu lēmumus manipulēšanai ar tiem. MI apmācībai un darbības verifikācijai ir izveidots speciāls ietvars, kurš ļauj ātri un ērti no fizikāliem objektiem izveidot to sintētiskos dvīņus, no kuriem, savukārt, tiek ģenerētas lielas dažādības datu kopas. Īpaša “mākslīgā āda” robotam ļauj sajust cilvēka un citu ķermeņu pieskārienus, savukārt, ar 60GHz radara palīdzību tiek uztvertas cilvēka ar žestiem dotās komandas.

Izstrādes mērķis ir veicināt viedu industriālo robotu izmantošanu industrijas digitalizācijā, darbam dinamiskos apstākļos un intuitīvai sadarbībai starp robotu un cilvēku.

Sasniegums arī tika atspoguļots vairākās intervijās, dažādos Latvijas medijos:

Raksts Latvijas Avīzē (Foto: Karīna Miezāja): https://www.la.lv/latvijas-zinatnieki-iemaca-robotam-redzet

Raksts Ir žurnālā (Foto — Reinis Hofmanis) : https://ir.lv/2023/02/01/aizbrauc-uz-virtuvi-atved-pienu/

https://youtu.be/8yD7Bn34FdU

Sižets rīta panorāma: https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/284694/latvija-izstrada-viedos-robotus

Latvijas radio 1 programmā Labrīt (Foto: Sintija Ambote/Latvijas Radio) https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/tehnologijas-un-zinatne/pieskarienus-uztveross-robots-un-bakterialas-rezistences-apkarosana-izvirza-nozimigakos-sasniegumus-zinatne.a492085/?utm_source=lsm&utm_medium=widget-v2&utm_campaign=widget-v2

Populārzinātniskajā radiožurnālā: “Zināmais Nezināmajā”

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/latvija-radits-robots-kas-sajut-cilveku.a171998/