2022. gada 16. decembrim Elektronikas un datorzinātņu institūtā notika darbinieku apmācības par dzimuma līdztiesību. Darbiniekiem bija iespēja piedalīties apmācībās gan klātienē, gan attālināti. Apmācību laikā tika runāts par sekojošiem jautājumiem: Kas ir “Dzimumu Līdztiesības Plāns”? Datu vākšana un monitorings; Dzimuma aspektu integrācija pētniecībā; Darba un privātās dzīves līdzsvars un Institūta kultūra; Dzimumu līdzsvars Institūta vadībā un lēmumu pieņemšanā; Pasākumi pret vardarbību dzimuma dēļ, tostarp seksuālu uzmākšanos; Dzimumu līdztiesība darbā pieņemšanas un karjeras attīstības procesā; Pieredzes stāstu veidošana; Kā katrs darbinieks var veicināt plāna rezultātu sasniegšanu?