EDI piedalījās  ikgadējā LETERA biedru kopsapulcē, kas notika 27. martā  VAS “Elektroniskie sakari” telpās, Eksporta ielā 5, Rīgā.  Pēc asociācijas 2023.gada pārskata un 2024.gada budžeta apstiprināšanas, tika prezentētas Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem un valsts atbalsts uzņēmumu digitalizācijai. LETERA biedru skaits 2023. gada jau pārsniedza simts dalībniekus. 

Kopsapulcei pievienoties tika uzaicināts arī Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis, bet valsts sekretāra vietnieks Raivis Bremšmits prezentēja Ekonomikas Ministrijas skatījumu par uzņēmumu attīstības finansēšanu.  LETERA biedriem bija iespēja pārrunāt savas idejas un ieteikumus ar ekonomikas ministru.

EDI pārstāvis Egils Bēriņš sniedza īsu pārskatu par starptautiskajiem projektiem, kuros EDI piedalās, un izklāstīja par jaunu programmu , kuras mērķis ir attīstīt pētniecības kapacitāti un veicināt Latvijas un Šveices sadarbību pētniecībā inovatīvo materiālu, viedās enerģijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un viedās enerģijas jomā.

Egils Bēriņš arī uzdeva ekonomikas ministram jautājumus par Latvijas energētiku un iztirzāja dažus jautājumus par alternatīvās enerģijas iegūšanas veidiem, lai aizstātu fosilos kurināmos,  gan par vēja parku ierīkošanu, gan par ūdeņraža ražošanu.