Valmiera

Projekta “iTrEMP: Itemiģentā transporta un pārkāpumu menedžementa sistēma” ietvaros EDI pārstāvji kopā ar SIA WeAreDots pārstāvjiem viesojās Valmieras pilsētas domē lai demonstrētu jaunāko projekta gaitā izstrādātās satiksmes datu pārvaldības platformas prototipu, ko paredzēts reālā vidē Valmieras pilsētas ielās.

Projekts finansēts no ERAF 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” – 2.kārtas.