2021. gada 26. augustā EDI vadošais pētnieks doktors Roberts Kadiķis, pētnieks Rihards Novickis un komercializācijas eksperte Kristina Oļševska piedalās RSU un BA rīkotajā mācību seminārā “Tehnoloģiju attīstība, to pielietošana studiju procesā un biznesa vidē”. Roberts uzstājas ar prezentāciju “Industrija 4.0 – ražošanas automatizācija”, kurā viņš vēsta par aktualitātēm mašīnmācīšanas jomā, mākslīgā intelekta algoritmu pielietojumiem un EDI pieredzi ražošanas automātizācijā un starptautiskos Eiropas projektos (VIZTA, AI4DI). Rihards Novickis uzstājas ar prezentāciju “Izaicinājumi un risinājumi mūsdienu aprēķinu aparatūrā”, kur viņš publiku iepazīstina ar tehnoloģiju veiktspējas piesātinājuma izaicinājumiem, pavēsta par EDI aprēķinu veikšanas pieredzi starptautiskos Eiropas projektos (3Ccar, COMP4DRONES, APPLAUSE), kā arī prezentē EDI komercializācijas projekta – SilHouse – norises. Kristina prezentē vajadzības nākošās paaudzes treniņu ierakstīšanai, izpildīšanai un analizēšanai, kā arī vēsta par EDI izstrādāto 3D viedo audumu un tā komercializācijas aktivitātēm Scape-if projektā.