(13.10.-16.10.) Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks Kaspars Ozols un asistents Niklāvs Barkovskis piedalās “Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems” (I-MECH)” projekta tikšanās pasākumā Atēnās, Grieķijā. Projekta tikšanās pasākuma laikā tiek padziļināti diskutēts par sistēmu pamat-komponenšu izstrādi, integrēšanu lietojum-gadījumos un validāciju, tiek apspriesta un plānota dažādu tehnisko darba paku implementācija, kā arī notiek gatavošanās projekta 2. posma pārskata pasākumam, kas notiks 11.-12. novembrī.