2023. gada 11. maijā Egils Berins pārstāvēja EDI pasākumā “Igniting DIH collaboration with BOWI”, kas notika Briselē, Thon Hotel EU.

BOWI nozīmē “Boosting Widening Digital Innovation Hubs” (Digitālās inovācijas centru paplašināšana). BOWI mērķis ir izveidot digitālo inovāciju centru (DIH) tīklu, kas balstīts uz pieredzes un prakses apmaiņu, tīklu, kas atbalsta uzņēmumus to inovatīvāko projektu īstenošanā, palīdz investoriem atklāt digitālās revolūcijas līderus un palīdz attīstības aģentūrām izprast nozares vajadzības.

Eiropas rūpniecības digitalizācijas stratēģijas ietvaros BOWI sniedz ieguldījumu, lai nodrošinātu, ka jebkuram uzņēmumam Eiropā ir pieejams digitālais inovāciju centrs, kā arī saņem atbalstu no citiem DIH ārpus sava reģiona. BOWI ietvaros DIH no dažādiem reģioniem ir sadarbojušies, veicot kopīgus ļoti inovatīvus eksperimentus. BOWI DIH sadarbības vīzija, līdzīgi kā EDIH, ir uzlabot reģionu konkurētspēju, efektīvāk un lietderīgāk izmantojot reģionālās spējas. Tāpēc BOWI pētīja mehānismus, kas savieno paplašināto reģionu centrus ar citiem DIH, veicinot koridoru vai sadarbības ceļu izveidi, kas pārsniedz parastu sadarbību. BOWI pasākumā tika prezentēti projekta rezultāti, rīki un metodoloģijas, kas izstrādātas, lai veidotu sadarbību starp dažādiem DIH.  Programmā iesaistītās DIH dalījās ar informāciju, stāstot par saviem veiksmes stāstiem, gūtajām atziņām un padomiem, kā sadarboties ar citām DIH.  

Pasākuma laikā tika organizēts “Hands on corridor building” seminārs, lai radītu recepti, kā izveidot auglīgu un ilgstošu sadarbību ar citām DIH organizācijām.  Egils Berins piedalījās vienā no 6 semināra dalībnieku grupām. Viņa grupa izveidoja stratēģiju, kā nodrošināt starpvalstisku sadarbības koridoru, izskaidroja iespējamos riskus un nepieciešamās darbības.  Pasākums veicināja lieliskas tīklošanās iespējas.