Tikšanās laikā, 2023. gada 12. – 13. decembrī, projekta projekta koordinators iepazīstināja ar apkopojumu par projekta virzību. Tālāk tika apspriests darba paku progress un ilgtspējības nozīme nākotnē, kam sekoja atsevišķas pilotu sesijas, kurās partneri apsprieda aktuālos jautājumus un vienojās par tālākajām darbībām. Atsevišķi tika apspriesti aktuālie nodevumi D3.1., D1.1., D1.2., D2.2 un veikts risku novērtējums.

Elektronikas un datorzinātņu institūts projekta ietvaros izstrādās vadlīnijas un pieeju standartizētai valkājamu sensoru starpsavienojumu ražošanas tehnoloģijai, kā arī demonstrācijas ierīci energoefektīvai bioimpedances mērīšanai izmantojot ilgtspējīgu materiālu elektrodus.