Sustronics

Elektronikas nozares ikdienā nemitīgi attīstoties, ilgtspējīgas prakses nepieciešamība kļūst arvien aktuālāka. Nozares ietekmei uz vidi, ko raksturo pieaugošs elektronisko atkritumu daudzums, kritisku izejvielu pieprasījums un intensīvas enerģijas ražošanas procesi, ir nepieciešamas pārmaiņas. Šo pārmaiņu galvenais virzītājspēks ir elektronikas nozares pāreja no fosilajām izejvielām uz videi draudzīgākām alternatīvām, pārmērīga metālu patēriņa ierobežošana, ieviešot aditītvās ražošanas tehnikas, kā arī kompaktu, integrētu komponentu attīstīšana. Plašākas pārmaiņas var panākt, ieviešot cirkulārās ekonomikas modeļus, kā arī, veicinot materiālu un komponentu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un remontu.

Sustronics projekta galvenais mērķis ir virzīt Eiropas elektronikas nozari uz cirkulārās ekonomikas paradigmu. Attīstot ekodizaina principus, izmantojot bioloģiski pamatotas izejvielas un veicinot materiālu un enerģijas efektīvu ražošanu, Sustronics mērķē revolucionizēt elektronikas produktus. Projekta mērķis ir, rūpīgi pārveidojot elektronikas produktus, padarīt tos cirkulārus, kompostējamus un atkārtoti izmantojamus. Tā tiks samazināta ne tikai vides ietekme, bet arī izceltas daudzsološas biznesa perspektīvas, kas saistītas ar ilgtspējīgu elektronikas produktu ieviešanu.

Sustronics vadošie aspekti

Sustronics projekta pamatprincipi ir balstīti rūpīgā izpētē un stratēģiskā īstenošanā. Projekta īstenošanas pieeja ir centrēta ap:

 1. Vides ietekmes kvantificēšanu: Rūpīga vides ietekmes novērtēšana virza mūsu lēmumus, nodrošinot efektīvas un jēgpilnas izmaiņas.
 2. Biznesa modeļa pilnveidošanu: Pilnveidojot biznesa modeļus, tiek līdzsvarota ilgtspēja ar ekonomisko lietderību un radīti abpusēji izdevīgas situācijas visiem iesaistītajiem.
 3. Ārējo ieinteresēto personu iesaistīšanu: Sadarbība ar ārējiem partneriem, tostarp nozares līderiem un politikas ietekmētājiem, papildina projekta perspektīvas un nostiprina kopējo apņemšanos panākt ilgtspējīgu elektroniku.
 4. Politikas un standartu ievērošanu: Nodrošinot saderību ar izveidoto politiku un standartiem, garantējam mūsu iniciatīvu ilgmūžību un ietekmi.

Sustronics galvenie pārmaiņu sektori

Sustronics projekts rada ietekmi dažādos sektoros, jo īpaši veselības aprūpes, diagnostikas un rūpniecības nozarē. Projekta fokusa jomas ietver:

 • Veselības aprūpes attīstību: no medicīnas ierīcēm līdz personīgās veselības instrumentiem, tiek radītas veselības aprūpes tehnoloģijas zaļākai nākotnei.
 • Diagnostikas risinājumus: tiek pētītas vienreizējas lietošanas un valkājamās diagnostikas metodes, lai uzlabotu ilgtspēju diagnostikas praksē.
 • Ilgtspējīgu apgaismojuma izstrādi: tiek izstrādāti ilgtspējīgi apgaismojuma risinājumi, kas apvieno inovāciju ar ekoloģisku apziņu.
 • Vides draudzīgas mobilitātes veicināšanu: iestrādājot elektroniku automobiļu sistēmās, tiek veicināta videi draudzīga transporta attīstība.

EDI loma Sustronics projektā

Sustronics projektā EDI ir iesastīts 2.2. pilota stadijā, veicot valkājamās sistēmas izstrādi, kas paredzēta bioimpedances mērījumiem. Šī sistēma primāri būs vērsta uz bio signālu nepārtrauktu monitoringu, kas saistīts ar kardiorespiratoro aktivitāti. EDI ieguldījums ietvers inovatīvu kardiorespiratoro monitoringa tehniku izstrādi, izmantojot videi ilgtspējīgus materiālus un energoefektīvus risinājumus, lai iegūtu nozīmīgu informāciju par pacienta veselības stāvokli.

Papildus tam EDI attīstīs metodes standartizētai ķermeņa sensoru tīklu ražošanai. Fokuss būs vērsts uz materiālu atkritumu samazināšanu, ķermeņa sensoru tīklu ražošanas izmaksu samazināšanu un ražošanas enerģijas samazināšanu. Potenciālie materiāli, tīkla savienojuma tehnoloģijas tiks analizētas, novertējot jaudas un datu pārsūtīšanas efektivitāti.

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. ing Juris Ormanis
  Mg. sc. ing Juris Ormanis

  Pētnieks

  +371 67558154
  [protected]
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs

  Pētnieks

  +371 67558268, Mob. +371 29512306
  Dr. sc. comp. Modris Greitāns
  Dr. sc. comp. Modris Greitāns

  EDI direktors, vadošais pētnieks

  +371 67554500
  [protected]
  Dr. sc. ing. Armands Ancāns
  Dr. sc. ing. Armands Ancāns

  Pētnieks

  +371 67 558 221
  [protected]

Saistītās ziņas