22.martā robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Rihards Novickis piedalās AI4CSM (Automašīnu inteliģence savienotai un koplietojamai mobilitātei) projekta otrās piegādes ķēdes partneru tikšanās pasākumā Grācā, Austrijā. Pasākuma ietvaros dalībnieki no Eiropas partnervalstīm diskutēja par nākošās paaudze mašīnu piedziņu, reāla laika apstrādi un uztveri, kā arī tika diskutēts par tehnoloģiju integrēšanu gala demonstrātora mašīnas prototipā.

Vairāk par pasākumu: