Projekta mērķi un uzdevumi

Eiropas zaļais kurss nosaka četrus ilgtspējīgas mobilitātes un automobiļu rūpniecības pamatelementus, proti: klimata neitralitāte, bez piesārņojuma Eiropa, ilgtspējīgs transports un pāreja uz aprites ekonomiku. Digitālās tehnoloģijas ir rīks ar kuru palīdzību ir iespējams sasniegt mobilitātes un transporta ilgtspējības mērķus. Eiropas Komisija uzņemas ar vien jaunas iniciatīvas, lai nodrošinātu ka digitālās tehnoloģijas, kā piemēram, mākslīgais intelekts, 5G, lietu internets un mākoņdatošana/edge skaitļošana, paātrinātu pāreju no klasiskās automobiļu industrijas uz elektriskiem, autonomiem, savienotiem un kopīgojamiem transportlīdzekļiem. Pašreizējā COVID-19 situācija šo tendenci tikai paātrina. AI4CSM projektā tiks izstrādātas uzlabotas elektroniskās komponentes un sistēmas, un arhitektūras nākotnes transportlīdzekļu masveida tirgum. Tas veicinās digitālo transformāciju automobiļu nozarē un atbalstīs mobilitātes tendences, kā arī paātrinās pāreju uz ilgtspējīgu zaļo un digitālo ekonomiku. AI4CSM konsorcijs sastāv no Eiropas vadošajiem industrijas, pētniecības un akadēmiskās vides pārstāvjiem (kopā 41 partneris no 10 valstīm). AI4CSM radīs vairākas tehnoloģiskās inovācijas, kā piemēram, sensoru datu sapludināšanas un mašīnas uztveres platformas; efektīvus piedziņas un enerģijas moduļus; savienojamību kooperatīvās mobilitātes pielietojumiem; transportlīdzekļa /edge/mākoņdatošanas integrācijas koncepcijas; jaunas digitālās platformas efektīvai un apvienotai skaitļošanai; un inteliģentas komponentes, kuru pamatā ir uzticamas mākslīgā intelekta pieejas un metodes. AI4CSM veicinās jauno mobilitātes risinājumu plašāku akceptēšanu un pieejamību, veidojot jaunus pakalpojumus un padarot tos ērtākus lietošanā, vienlaikus veicinot pāreju uz daudzveidīgāku mobilitāti. Bez tam, AI4CSM risinās pieaugošās mobilitātes pieprasījuma izaicinājumus, tajā pat laikā atbalstot nākotnes satiksmes koncepcijas un nostiprinot Eiropas automobiļu ražošanas industriju kā pasaules mēroga nozares līderi.

EDI veicamie uzdevumi projektā

Šī projekta ietvaros, EDI veiks P&A aktivitātes, izstrādājot 360 grādu telpiskās uztveres sistēmu, kas balstīta uz dziļuma sensoriem. Papildus, EDI pētīs un izstrādās uz mākslīgo intelektu balstītus uztveres algoritmus dažādu objektu klasifikācijai ap transportlīdzekli. Visbeidzot, EDI izstrādātie risinājumi tiks integrēti, testēti un demonstrēti uz reāla automobiļa dažādos pilsētvides scenārijos.


 

2021. gada 5. maijs

Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – EDI) ar 2021. gada 1. maiju ir uzsācis „Apvārsnis 2020” ECSEL kopuzņēmuma projektu “Automašīnu inteliģence savienotai un koplietojamai mobilitātei” (turpmāk – AI4CSM).

Eiropas zaļais kurss nosaka četrus ilgtspējīgas mobilitātes un automobiļu rūpniecības pamatelementus, proti: klimata neitralitāte, bez piesārņojuma Eiropa, ilgtspējīgs transports un pāreja uz aprites ekonomiku. Digitālās tehnoloģijas ir rīks ar kuru palīdzību ir iespējams sasniegt mobilitātes un transporta ilgtspējības mērķus.

Eiropas Komisija uzņemas ar vien jaunas iniciatīvas, lai nodrošinātu, ka digitālās tehnoloģijas, kā piemēram, mākslīgais intelekts, 5G, lietu internets, mākoņdatošana un “edge” skaitļošana, paātrinātu pāreju no klasiskās automobiļu industrijas uz elektriskiem, autonomiem, savienotiem un kopīgojamiem transportlīdzekļiem. Pašreizējā COVID-19 situācija šo tendenci tikai paātrina.

AI4CSM projektā tiks izstrādātas uzlabotas elektroniskās komponentes un sistēmas, un arhitektūras nākotnes transportlīdzekļu masveida tirgum. Tas veicinās digitālo transformāciju automobiļu nozarē un atbalstīs mobilitātes tendences, kā arī paātrinās pāreju uz ilgtspējīgu zaļo un digitālo ekonomiku. AI4CSM konsorcijs sastāv no Eiropas vadošajiem industrijas, pētniecības un akadēmiskās vides pārstāvjiem (kopā 41 partneris no 10 valstīm). AI4CSM radīs vairākas tehnoloģiskās inovācijas, kā piemēram, sensoru datu sapludināšanas un mašīnas uztveres platformas; efektīvus piedziņas un enerģijas moduļus; savienojamību kooperatīvās mobilitātes pielietojumiem; transportlīdzekļa “edge” un mākoņdatošanas integrācijas koncepcijas; jaunas digitālās platformas efektīvai un apvienotai skaitļošanai; un inteliģentas komponentes, kuru pamatā ir uzticamas mākslīgā intelekta pieejas un metodes. AI4CSM veicinās jauno mobilitātes risinājumu plašāku akceptēšanu un pieejamību, veidojot jaunus pakalpojumus un padarot tos ērtākus lietošanā, vienlaikus veicinot pāreju uz daudzveidīgāku mobilitāti. Bez tam, AI4CSM risinās pieaugošās mobilitātes pieprasījuma izaicinājumus, tajā pat laikā atbalstot nākotnes satiksmes koncepcijas un nostiprinot Eiropas automobiļu ražošanas industriju kā pasaules mēroga nozares līderi.

EDI direktora vietnieks attīstības jautājumos un vadošais pētnieks Dr. Kaspars Ozols uzsver: “Eiropas Savienībai ir kritiski svarīgi saglabāt un stiprināt vadošo lomu autobūves industrijā. Lai to saglabātu ir jāturpina attīstīt arvien jaunas tehnoloģijas, lai ne tikai uzlabotu dažādu komponenšu un sistēmu efektivitāti un veiktspēju, un automobiļu lietotāju pieredzi, bet arī, lai virzītos tuvāk Eiropas stratēģiskajiem mērķiem – nulle letālu avāriju, nulle izmēšu, utt. Turklāt, lai radītu šādas tehnoloģijas ir pastāvīgi nepieciešams ieguldīt pētniecībā un inovācijās. Tāpēc ir patiess prieks, ka EDI, kopā ar tādiem industrijas līderiem kā Infineon, Mercedes Benz, NXP,TTTAUTO, AVL, u.c., ir uzsācis AI4CSM projektu ar lielas ambīcijas dot būtisku ieguldījumu Eiropas stratēģisko mērķu sasniegšanā.”

Lai 36 mēnešu laikā sasniegtu projekta izvirzītos mērķus, tā īstenošanā ir iesaistījies 41 partneris no 10 valstīm (Vācija, Austrija, Norvēģija, Beļģija, Čehija, Itālija, Nīderlande, Lietuva, Latvija, Indija) ar kopējo budžetu ~44,2 miljoni eiro.

Šī projekta ietvaros, EDI veiks pētniecības un attīstības aktivitātes, izstrādājot 360 grādu telpiskās uztveres sistēmu, kas balstīta uz dziļuma sensoriem, kas ļaus būtiski uzlabot drošību uz autoceļiem. Papildus, EDI pētīs un izstrādās uz mākslīgo intelektu balstītus uztveres algoritmus dažādu objektu klasifikācijai ap transportlīdzekli. Visbeidzot, EDI izstrādātie risinājumi tiks integrēti, testēti un demonstrēti uz reāla automobiļa dažādos pilsētvides scenārijos.

Vairāk par AI4CSM projektu iespējams sazinoties ar Dr. Kasparu Ozolu (+371 67558161, kaspars.ozols@edi.lv).

Iesaistītie zinātnieki

  Andrejs Cvetkovs
  Mg. Sc. Ing. Andrejs Cvetkovs

  Zinātniskais asistents

  +371 67558147
  [protected]
  M. Sc. Oskars Teikmanis
  M. Sc. Oskars Teikmanis

  Pētnieks

  +371 67558136
  [protected]
  Mg. sc. ing. Edgars Lielāmurs
  Mg. sc. ing. Edgars Lielāmurs

  Zinātniskais asistents

  +371 67558147
  [protected]
  Mg. sc. ing. Anatolijs Zencovs
  Mg. sc. ing. Anatolijs Zencovs

  Zinātniskais asistents

  67558129
  [protected]
  Mg. sc. comp. Andis Bizuns
  Mg. sc. comp. Andis Bizuns

  Zinātniskais asistents

  +371 67558289
  [protected]

Saistītās ziņas