2023. gada 19. maijā EDI zinātniskais asistents Oskars Teikmanis LU dabas mājā pasniedz balvu skolēniem, kas piedalījās konkursā “Uzdrīksties! Domā! Radi!”. Konkursa mērķis ir veicināt radošo un analītisko domāšanu 4. un 5. klases skolēniem no visas Latvijas. Komanda “Mērsraga gudrīši” no Mērsraga vidusskolas, kas uzvarēja kategorijā “Programmēšana”, saņēma EDI atzinību un iespēju doties uz īpašu ekskursiju institūtā.

Vairāk informācijas par konkursa rezultātiem: https://www.siic.lu.lv/pasakumi/skolenu-konkurss/