2024. gada 12. un 13. jūnijā, Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) zinātniskie asistenti Maksis Celitāns un Edgars Lielāmurs piedalījās Apvārsnis Eiropa Chips-JU Intelligent, Safe and secure connected Electrical Mobility solutions: Towards European Green Deal and Seamless Mobility (EcoMobility) projekta tikšanās pasākumā Modenā, Itālijā. Pasākuma laikā projekta partneri prezentēja projekta darba pakas un piegādes ķēdes, diskutēja par projekta realizāciju. Norisinājās tīklošanās (networking) un tika pieņemti ar projektu saistīti lēmumi. Diskusiju laikā tika apspriesti projektam nozīmīgi lēmumi saistībā ar piegādes ķēdēm (supply chain (SC)) SC2 (Enhanced perception and localization) un SC3 (Intelligent connectivity) un to demonstratoriem. SC2 diskusiju sesijās tika precizēta demonstrātora automobilī uzstādāmie radara sensori, to programmatūras pieejamība un jaunāku uzlabotu sensoru testēšanas iespējas. Skaidrots EDI radaru uztveres sistēmas uzbūves progress un apspriests turpmākā algoritmu izmantošana partneru vajadzībām radaru iekārtu pielietojumiem uztverei un lokalizācijai. SC3 diskusiju sesijā, gatavojoties pirmā gada atskaites pasākumam, tika apspriests partneru ieguldījums, tai skaitā EDI vides reprezentācijas modelis.