Pasākuma laikā projekta pārraudze (officer) Raquel Jimenez Frias iepazīstina ar šī Apvārsnis Eiropa projekta, kurš tiek īstenots Marijas Sklodovskas-Kirī apakšaktivitētē, specifiskiem īstenošanas nosacījumiem. Institūtam šis ir pirmais īstenotais projekts šajā aktivitātē, kas veltīta pētnieku mobilitātes atbalstam. Pasākuma pirmajā dienā M.Greitāns savā prezentācijā iepazīstina ar Institūta pētniecisko darbību, kā arī ar plānoto devumu projekta sekmīgai izpildei. Otrajā pasākuma dienā notiek diskusijas ar citiem projekta partneriem par tuvākām organizējamām mobilitātes vizītēm. Pirmā iespējamā vizīte uz EDI tiek apspriesta ar profesoru Aku Seppänen no Austrumsomijas univeristātes (University of Eastern Finland). Pasākuma trešajā dienā notiek vizīte pie projekta partnera Biofabics, kas ir pētniecības un attīstības uzņēmums, kurš specializējas 3D bioaudu analogu radīšanā un kultivēšanā.