EDI notiek „Apvārsnis 2020” projekta “Digitālās tehnoloģijas, viedā robotika un paaugstināta kiberdrošība ātrākai ražošanai nākotnes Eiropas ražošanas ekosistēmā” (TRINITY) partneru tikšanās pasākums. Pasākuma pirmajā dienā TRINITY projekta partneri tiek iepazīstināti ar EDI pētniecības virzieniem, pieciem komercializācijas projektiem, kā arī TRINITY ietvaros attīstītajiem robotikas un bezvadu sensoru tīklu moduļiem. Dienas otrajā pusē pasākuma dalībnieki tiek vesti ekskursijā pa EDI laboratorijām, lai demonstrētu EDI izstrādātos tehnoloģiskos risinājumus.

Pasākuma otrajā dienā tiek organizēta darbnīca ar mērķi mazināt plaisu starp MVU, kas varētu gūt labumu no advancētiem robotikas risinājumiem, un pētniekiem/tehnoloģiju izstrādātājiem, kuri ir pieredzējuši un zinoši robotikas nozarē. Darbnīcas pirmajā daļā ar prezentācijām uzstājas pasākuma dalībnieki, tā skaitā tiek prezentēts TRINITY otrās demonstratoru programmas projekts: PROTON robots. Darbnīcas laikā uzņēmums Madara Cosmetics iepazīstināja dalībniekus ar viņu izaicinājumiem ražošanas procesā, kur pētnieki un tehnoloģiju izstrādātāji centās rast risinājumus un dot padomus kā uzlabot konkrētus ražošanas posmus.