(05.09-06.09) EDI telpās tiek organizēta starptautiskā Pētniecības un Inovāciju programmas “Horizon 2020” projekta “Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems (ENACT)” https://www.enact-project.eu/ partneru tikšanās, kurā tiek apspriests projekta progress. Institūta pārstāvji prezentē sasniegtos rezultātus vilcienu integritātes kontroles sistēmas izstrādē, kā arī iepazīstina partnerus ar EDI kompetencēm vadot ekskursiju pa EDI telpām. Institūtu pārstāv institūta darbinieki: Modris Grietāns, Jānis Judvaitis un Rihards Balašs.