Konference

Šā gada 13. septembrī notika konference “Apvārsnis Eiropa: Latvijas ceļš uz zinātnes izcilību”, kuras laikā laikā EDI zinātnieki – EDI direktors Modris Greitāns un vadošais pētnieks Atis Elsts – apmeklētājiem demonstrēja plakātus, kas informē par institūta īstenotiem vairākiem desmitiem Apvārsnis2020 un Apvārsnis Eiropa pētniecības projektiem.

Pasākuma laikā Atis Elsts piedalījās arī paneļdiskusijā saistībā ar programmas Apvārsnis projektiem un finansējuma piesaisti “Medtech” (medicīnas tehnoloģiju) jomā.

Konference