Valsts Pētījumu Programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projekta “Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā” (COV-MITIGATE) ietvaros EDI strādā pie malas (edge) sistēmas prototipu kas limitētos resursos saglabājot cilvēku privātumu var video noteikt cilvēku atrašanās vietu un pētniekiem nodrošināt uzticamu informāciju par attālumu starp cilvēkiem telpās laika griezumā.

Zemāk redzams šī algoritma pirmais prototips darbībā: