Laboratorija nodibināta 1976. gadā un nodarbojas ar precīziemmērījumiem ar signālu saistītu laika momentiem. 2016. gadā laboratorijas sastāvā strādāja 13 cilvēki, tai skaitā 5 vadošie pētnieki, 4 pētnieki, 3 asistenti, 1 inženieris. 7 zinātniekiem no laboratorijas sastāva ir doktora grāds, 1 darbinieks izstrādā promocijas darbu.

Daudzu gadu garumā laboratorija veic pētījumus augstas precizitātes notikumu laika momentu mērīšanā, kas saistīti ar kādiem iepriekš noteiktiem signāla punktiem. Šie pētījumi pamatojas uz jaunu metodi, izgudrotu ar Jurija ARTJUHA vadību, un kura praksē nodrošina mērījumus ar piko-sekunžu precizitāti. Balstoties uz šo metodi, bija izstrādāti daudzi notikumu taimeri, zināmi starp Satelītu Lāzerlokācijas speciālistiem visa pasaulē, ka Riga Event Timers.

No 2011.gada saskaņā ar licences līgumu ar SIA “Eventech” taimeri A033-ET tika pārdoti daudzās valstīs (ASV, Ķīna, Vācija, Somija, Polija, Anglija, Austrija, Lietuva, Krievija, Koreja, Šveice, Japāna). Pateicoties Eventech aktīvai rīcībai atradās arī jauni Notikumu Taimeru pielietojumi: gravimētrijā, 3D-scan sistēmās, TOF-spektrometrijā un citi. 2015.gadā izdevās saņemt Eiropas Kosmiskas Aģentūras pasūtījumu uz notikumu taimera izstrādi priekš kosmiskiem aparātiem.

Pašreiz laboratorijas zinātniskās darbības tematika tā notiek šādos pētniecības virzienos:

 • Precīzās laika mērīšanas teorētiskie principi un to realizācija.
 • Netradicionālu signālu apstrādes metožu izstrāde un izpēte.
 • Diskrēto attēlu apstrādes metodes un algoritmi ar augstu ātrdarbību.

Saistītie patenti

Interpolācijas metode “laiks-kods” pārveidošanai

Interpolācijas pārveidotāja “laiks-kods” kalibrēšanas metode

Precīzo ģeneratoru perioda džitera novērtējuma metode

Интерполятор для преобразования “время-код” с малым мертвым временем

LR patents LV 14691.  “Monostabils multivibrators”. Izgudrotāji: V. Bespalko, A. Mezeriņš.

LR patents LV 14764.  “Precīzu mērītāju gadījuma kļūdu novērtēšanas metode”. Izgudrotāji: V. Bespalko, J. Buls, A. Rybakovs.

LR patents LV 14802.  “Sakrišanas shema ar ieejas impulsa selektoru”. Izgudrotāji: V. Bespalko, JA. Skaģeris, V.Vedin.

LR patents LV 14992.  “Termokompensēts interpolators pārveidotājam „laiks – kods” ar samazinātu dīkstāves laiku”. Izgudrotāji: V. Bespalko, J. Buls, V. Vedin.

LR patents 15274.  Interpolatora kļūdas stabilizācijas metode pārveidotājam „Laiks-kods”. Izgudrotāji: V. Bespalko, J. Buls, V.Vedin, A. Skaģeris

LR patents 15284. Noteikuma taimeris ar sistemātiskās taimēšanas kļūdas stabilizāciju. Izgudrotāji: V. Bespalko, J. Buls, V.Vedin, I. Buraks.

LR patents 15326. Analogu signālu paātrināta pārraides metode ar impuls-platuma modulāciju un demodulāciju ar sekojošu filtrēšanu,  balstītu uz  impulsu platuma-fāzes pārveidojumiem.  Izgudrotāji: V. Bespalko, I. Bilinskis, J. Buls.

Nesenie projekti

Publikācijas

Laboratorijas vadītājs

  no photo
  Aleksejs Tatarinovs
  [protected]

Laboratorijas darbinieki

  Dr. sc. comp. Ints Mednieks
  Dr. sc. comp. Ints Mednieks

  Vadošais pētnieks

  +371 67558112
  [protected]
  Mg. math. Mārtiņš Puķītis
  Mg. math. Mārtiņš Puķītis

  Zinātniskais asistents

  +371 67558278
  [protected]
  Ph. D. Linda Gulbe
  Ph. D. Linda Gulbe

  Pētniece

  [protected]
  Mg. math. Juris Breidaks
  Mg. math. Juris Breidaks

  Pētnieks

  [protected]
  PhD Grigorijs Goldbergs
  PhD Grigorijs Goldbergs

  Pētnieks

  +371 26538962
  [protected]