Diskrētās signālu apstrādes laboratorija

Laboratorija ir izveidota 1972. gadā. Tā nodarbojas ar teorētiskiem pētījumiem un praktisku izstrāžu attīstību signālu ciparu apstrādes jomā, ieskaitot specifisku paņēmienu izveidi un pielietojumu signālu analogs-ciparu pārveidošanā. Laboratorijas darbs šo gadu laikā ir atspoguļots vairāk nekā 200 publikācijās, konferenču prezentācijās un monogrāfijās.

Šobrīd laboratorijas sastāvā ir 19 darbinieki, to skaitā 3 vadošie pētnieki, 6 pētnieki un 3 zinātniskie asistenti.

Laboratorijas zinātniskās tematikas virzieni:

 • Uz modernām DSP tehnoloģijām balstīti virtuālie instrumenti;
 • Programmvadāmas radio iekārtas, tajā skaitā balstītas uz nevienmērīgu diskretizāciju;
 • Nestacionāru signālu signālatkarīga analīze, notikumu vadīti analogs-ciparu pārveidojumi;
 • Biometrijas un smadzeņu signālu apstrāde;
 • Sejas un plaukstas biometrisko datu apstrāde;
 • Datu ieguves un apstrādes sistēmu mikrominiaturizēšana;
 • Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu signālu apstrāde;
 • Bezvadu sensoru tīklu sistēmas, tajā skaitā sensoru moduļu aparatūras arhitektūras, komunikāciju protokoli, operētājsistēmas un pielietojumu orientēta programmatūra;
 • Virziendarbības antenu masīvu pielietojumi bezvadu sensoru tīklos;
 • Tranzistoru UWB uztvērēji un impulsu ģeneratori;
 • Bioloģiskās atgriezeniskās saites pielietojums medicīniskā rehabilitācijā;
 • Valkājamās ierīces un signālu apstrāde tajās.

Šobrīd laboratorijā ir izveidojušās 2 grupas, kas fokusējas uz valkājamo sensoru sistēmu attīstību un ultraplatjoslas radaru tehnoloģiju attīstību.

Valkājamo sensoru grupa strādā pie valkājamo sensoru sistēmu izstrādes pielietojumiem medicīnā, sportā un ikdienā. Pamatā tiek apskatīti inerciālie sensori, bet ir arī pieredze ar bioelektriskajiem signāliem (ECG, EMG, EEG). Grupas ietvaros ir izstrādāts vadu datu komunikācijas risinājums, kas var nodrošināt datu ieguvi no vairākiem simtiem sensoru mezglu. Izstrādātais risinājums tālāk tiek attīstīts ārpus valkājamo sensoru sistēmu jomas – būvkonstrukciju deformāciju monitoringa sistēmas izstrādē.

Grupas izstrādāto tehnoloģiju piemēri:

Grupas kompetences-ekspertīze: sensoru sistēmu izstrāde, inerciālie sensori, zema patēriņa sensoru sistēmu izstrāde, spiesto plašu projektēšana, ciparu interfeisi, Bluetooth un Bluetooth Low Energy komunikācijas aplikācijas līmenī, inerciālo sensoru signālu apstrāde, bioelektrisko signālu apstrāde,  mašīnmācīšanās algoritmi, 3D vizualizācija, simulācijas, programmatūras izstrāde viediekārtām (Android OS viedtālruņi, planšetdatori) valkājamo sensoru kontekstā.

Ultraplatjoslas (UWB) radaru grupa strādā pie ekvivalentā laika pārveidojuma radaru sistēmu pētniecības un izstrādes, kas rezultējusies ar dažādiem unikāliem risinājumiem radaru darbības un efektivitātes uzlabošanai, ir uzrakstīti vairāki patenti un publikācijas saistībā ar UWB signālu ģenerēšanu, uztveršanu, apstrādi, u.c., kā arī ir izstrādāta UWB radara iekārta, ar kuras palīdzību tiek pētīti dažādi UWB radara pielietojumi, piemēram:

 • caursienas mērījumi;
 • ledus biezuma mērījumi;
 • bezkontakta dzīvības pazīmju novērošana (elpošana, sirdsdarbība);
 • laika domēna reflektometrija;
 • antenu laika domēna mērījumi;
 • materiālu parametru mērījumi.

Nesenie projekti

Publikācijas

Nesenie patenti

Laboratorijas vadītājs

  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis
  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

  Pētnieks

  +371 67558184
  [protected]

Laboratorijas darbinieki

  Dr.Sc.Ing. Vladimirs Aristovs
  Dr.Sc.Ing. Vladimirs Aristovs

  Vadošais pētnieks

  +37167558141
  [protected]
  Dr. sc. comp. Mihails Broitmans
  Dr. sc. comp. Mihails Broitmans

  Vadošais pētnieks

  +371 29480378
  [protected]
  Dr. sc. comp Atis Elsts
  Dr. sc. comp Atis Elsts

  Vadošais pētnieks

  +37167558160
  [protected]
  Dr. sc. ing. Armands Ancāns
  Dr. sc. ing. Armands Ancāns

  Pētnieks

  +371 67 558 221
  [protected]
  Mg. sc. Comp. Gatis Gaigals
  Mg. sc. Comp. Gatis Gaigals

  Pētnieks

  +371 67558115
  [protected]
  Mg. math. Tamāra Laimiņa

  Zinātniskā asistente

  +371 67558202; +371 67558207.
  [protected]
  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols
  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

  Pētnieks

  +371 67558128
  [protected]
  Mg. sc. ing. Eduards Lobanovs
  Mg. sc. ing. Eduards Lobanovs

  Zinātniskais asistents

  371 67558197
  [protected]
  Mg.sc.ing. Dans Laksis
  Mg.sc.ing. Dans Laksis

  Zinātniskais asistents

  [protected]
  Mg. sc. ing. Didzis Lapsa
  Mg. sc. ing. Didzis Lapsa

  Pētnieks

  +371 67558230
  [protected]
  Dr. sc. ing. Ingrīda Lavrinoviča
  Dr. sc. ing. Ingrīda Lavrinoviča

  Pētniece

  +371 67558274
  [protected]