Modris Greitāns

Pirms teju simt gadiem, 1924. gada vasarā, Londonā pulcējās pirmās vispasaules enerğētiķu sanāksmes – Pasaules Spēka konferences – dalībnieki, lai kopīgi spriestu par iespējām apzināt, uzskaitīt un racionāli izmantot planētas energoresursu krājumu un vienotos par dažādu reğionu un valstu sadarbību enerğētikā. Šis ievērojamais pasākums, kura delegātu vidū bija arī mūsu valsts pārstāvis, Latvijā atbalsojās tādējādi, ka jau tā paša gada nogalē Ministru kabinets pieņēma lēmumu izveidot Nacionālo Spēka komiteju – mūsdienu Pasaules Enerğijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas (PEP LNK) priekšteci. Komitejas darbība būtiski sekmēja gan Latvijas elektrifikāciju, gan valsts energosistēmas attīstību kopumā. Šodien PEP LNK turpina priekšteču iedibinātās tradīcijas un līdztekus aktuālo uzdevumu izpildei tiecas veidot stratēğisku ilgtermiņa skatījumu uz enerğētikas nozares politiku Latvijā.

Simtgades svinības gaidot, PEP LNK nāk klajā arīdzan ar jaunu izdevumu – žurnālu „Enerğija”, kura pirmais numurs nu sāk ceļu pie lasītāja. Droša piekļuve elektrībai un siltumam ir katra cilvēka pamatvajadzības, tāpēc ļoti svarīga ir iedzīvotāju informētība enerğētikas jautājumos. Jaunā žurnāla uzdevums būs iepazīstināt plašāku sabiedrību ar nozares jaunumiem – gan ar inovācijām tehnoloğiju jomā un zinātniskiem atklājumiem, kas jau tuvā nākotnē būtiski mainīs resursu patēriņa ainu, gan nozares ekspertu skatījumu uz energosistēmas attīstības aktualitātēm un perspektīvām.

Žurnāla “Enerģija” pirmajā numurā ir publicēts EDI direktora un vadošā pētnieka Modra Greitāna raksts “Energoefektivitāte: mākslīgais intelekts iepretī cilvēka saprātam”.

Šodienas mākslīgais intelekts nav maģija. Tā ir augsta līmeņa matemātika, kas var palīdzēt mašīnām izpildīt precīzi definētus intelektuālus uzdevumus, pārspējot cilvēka veikumu,

tajā saka Dr. sc. comp. Modris Greitāns.

Žurnālu “Enerģija” un M. Greitāna rakstu (68. lpp.) lasiet te>>>.