Šodien, 27.06.2023., Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros notika vizītes dažādās zinātniskajās institūcijās, tai skaitā arī Elektronikas un datorzinātņu institūtā.

Vizītes laikā piedāvājām ekskursijas uz laboratorijām, EDI radīto tehnoloģiju demonstrācijas, t.sk. rādot viedos industriālos un mobilos robotus, pašbraucošos auto, satelītattēlu apstrādi, UWB radarus, viedās valkājamās sistēmas u.c., kā arī piedalījāmies diskusijās par sadarbību.

Informācija par Pasaules latviešu zinātnieku kongresu atrodama mājaslapā: https://www.zinatneskongress.lv