“Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas pētnieks Aleksandrs Ļevinskis piedalās PRYSTINE projekta pirmā vērtēšanas pasākumā Briselē. Pasākuma laika, vērtētajiem tika demonstrēti projekta pirmā posma sasniegtie rezultāti. EDI demonstrēja CiL (Car-in-the-Loop) uzstādījumu, kas parada reālas pabraucošas auto saiti ar virtuālo vidi. (https://youtu.be/9rOue8AmwQs). EDI iesaiste projektā ir saistīta ar drošām vides uztveres sistēmām un iegulto inteliģenci autonomos transporta līdzekļos. Paskuma laikā arī tika apspriesta projekta tekoša gaita.