2022. gada 1. jūlijā Beļģijā, Briselē norisinājās Eiropas Aizsardzības Fonda informācijas un partnermeklēšanas pasākums EDF Info Days 2022, kura ietvaros pētnieks Krišjānis Nesenbergs prezentēja EDI sasniegumus, kā arī meklēja partnerus kopīgu projektu iesniegšanai EDF uzsaukumos EDI ar aizsardzību saistīto inovatīvo ideju īstenošanai.

Starp prezentētajiem sasniegumiem tika stāstīts arī par vairākiem EDI īstenotajiem projektiem un to rezultātiem, t.sk.

  • LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programmas projekts Nr. lzp-2020/1-0395„Automatizēta bezvadu drošības analīze valkājamām iekārtām” (WearSec);
  • Piektās paaudzes (5G) savienotās un automatizētās mobilitātes ES pārrobežu izmēģinājumi (5G Routes); un
  • Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts „Sensorais apģērbs pareizām fiziskām aktivitātēm ar atgriezenisko saiti (SCAPE-IF)” identifikācijas numurs KC-PI-2020/42