Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts „Sensorais apģērbs pareizām fiziskām aktivitātēm ar atgriezenisko saiti (SCAPE-IF)” identifikācijas numurs KC-PI-2020/42

Līgums  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā  Nr.KC-L-2017/14.

 Projekta mērķis ir sagatavot komercializācijai valkājamu sensoru tīkla tehnoloģiju cilvēka kustību analīzei ar atgriezenisko saiti priekš potenciālajiem pielietojumiem, sportā, jogā, dejošanā, fizioterapijā u.c fiziskām aktivitātēm.

Tehnoloģija ir balstīta uz cilvēka ķermeņa daļu orientāciju mērījumiem, izmantojot akselerometru, magnetometru un žiroskopu mērījumu sapludināšanu. Sensoru mezgli tiek izvietoti uz iepriekš definētām pozīcijām un zinot cilvēka biomehānisko modeli ir iespējams atjaunot pilnu cilvēka 3D modeli. Šis 3D modelis var tikt izmantots, lai precīzi izmērītu un analizētu cilvēka ķermeņa pozu un kustības. Šāda veida informācija ir svarīga daudzās fiziskās aktivitātēs, kā piemēram: fitnesā, joga, vieglatlētika, vingrošanā, fizioterapija, profesionālā dejošana u.c.

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777.78 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000 EUR