Starpnozaru projekts

Nr.10.0003 „Zinātniskās bāzes tālāka attīstīšana perspektīviem informācijas apstrādes virzieniem Latvijā” apakšprojekts:

Nr.10.0003.2 „Bezvadu datu pārraides tīklu arhitektūru efektivitātes pētīšana un to pielietojuma rekomendāciju izstrāde”– vad. Mihails Broitmans (2010. gads);