Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.05.1392 „Ciparsistēmu loģiskās projektēšanas dekompozīcijas metodes dinamiski rekonfigurējamo ierīču bāzē”- vad. Viktors Čapenko (2005.-2008. gads);