Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.09.1345 ”Dalītu iegultu sistēmu veiktspējas un enerģijas patēriņa optimizācija”- vad. Aldis Baums (2009. gads);