Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.05.1391 ”DASP elektronisko sistēmu maketēšana”- vad. Jevgēnijs Buls (2005.-2008. gads);