Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.09.1342 ”Diskrēto attēlu apstrāde reālā laika sistēmās”- vad. Ints Mednieks (2009. gads);