Projekta mērķi un uzdevumi

Projekta ShapeFuture, kuru koordinē Infineon Technologies AG un kuru finansē “Apvārsnis Eiropa” Chips kopuzņēmuma programma, mērķis ir ieviest inovācijas fundamentālās elektronisko komponenšu un sistēmu (ECS) jomās, kas ir būtiskas uzticamai, veiktspējīgai, kļūdu drošai un integrētai uztverei, mākslīgā intelekta (AI) iespējotai lēmumu pieņemšanai, drošai automatizācijai un skaitļošanai, kā arī komunikācijai starp automatizētiem transportlīdzekļiem. Lai sasniegtu šos mērķus, projekts izstrādās un ieviesīs jaunas, uzticamas un uzlabotas automobiļu uztveres ECS ar mazākiem izmēriem un enerģijas patēriņu, uzlabojot sensoru integrācijas efektivitāti, optimizējot datu apstrādes algoritmus un izmantojot modernākos aparatūras sasniegumus. Turklāt tiks uzlabotas cilvēka-mašīnas mijiedarbības (HMI) un uztveres sistēmu kognitīvās spējas, realizējot tādas inovatīvas tehnoloģijas kā kompaktu MEMS skeneru moduļu un radara ādu (radar skin), kā arī izveidojot progresīvus ultra-platjoslas (UWB) integrētās shēmas (IC) un shēmu iepakojumus, iegultu programmatūru un mikroshēmu programmaparatūru, kas pielāgota drošai saskarnei automašīnās. Lai uzlabotu ECS kognitīvu lēmumu pieņemšanu, projekts uzlabos ECS iespējotas automatizētas braukšanas funkcionalitātes, izstrādājot reāllaika, kļūdu drošus un izsekojamus lēmumu pieņemšanas risinājumus sistēmas/tīkla līmenī. Veidojot uzticamus komunikāciju tīklus, projekts izstrādās ECS risinājumus, kas ir nodrošināti pret traucējumiem, uzlabojot attēlu pārraidi un agregāciju, ieviešot uzlabotu Cellular-Vehicle-to-Everything (C-V2X) komunikāciju pilsētas teritorijās un uzlabojot situācijas apzināšanos braukšanas laikā, izmantojot paplašinātās realitātes saskarnes. ECS tehnoloģiskās suverenitātes uzdevumi risinās izstrādāto ECS risinājumu pielietojamību biznesa līmenī, veicot visaptverošus ietekmes pētījumus par ieinteresēto pušu pieņemšanu, informējot politikas un ES īpašumtiesību iniciatīvas, veicinot ekosistēmu, kas sekmē inovāciju, sadarbību un ekonomisko izaugsmi. Tas ietvers ECS inovāciju veiksmīgas integrācijas atvieglošanu Eiropas tirgū, izmantojot izmantošanas plānošanu, ieviešanu un uzraudzību, nodrošinot ilgstošus panākumus un ES piederošas īpašumtiesības kritiskajā ECS jomā.

Projekts apvieno 41 partneri no 12 ES valstīm ar kopējo budžetu ~33 miljoni eiro. Projekta demonstratori parādīs sasniegumus un to spēju nodrošināt inovācijas un nodrošināt nākotnes lietojumu attīstību galvenajos Eiropas sabiedrības attīstības virzienos – mobilitātē, zaļajā kursā, digitālajā sabiedrībā, aizsardzībā un rūpniecībā.

EDI veicamie uzdevumi projektā:

EDI realizēs inovatīvu uztveres skaitļošanas sistēmu pieeju, koncentrējoties uz notikumu balstītas, asinhronas apstrādes izmantošanu neiromorfā aparatūrā, kā arī informācijas integrāciju no savienotiem un automatizētiem transportlīdzekļiem (CAV). Šī pieeja uzlabos uztveres sistēmas, izmantojot notikumu kameras un LiDAR sensoru datu retuma īpašības, ļaujot reāllaika, zema latentuma apstrādi, vienlaikus liekot uzsvaru enerģijas patēriņam. Galvenais šajā pieejā ir dinamisku objektu noteikšanas un izsekošanas algoritmu izstrāde, kas ļauj precīzi prognozēt transportlīdzekļu, gājēju un šķēršļu kustību reāllaikā. Turklāt EDI pētīs malu skaitļošanas atbalstītas arhitektūras ieviešanu, izdalot skaitļošanas intensīvus uzdevumus uz lietojumam pielāgotu digitālo loģiku malu mezglos. Šī pieeja samazinās skaitļošanas slodzi uz centrālajiem procesoriem un samazinās kopējo latentumu, nodrošinot efektīvu datu apstrādi sensoru tuvumā. Papildus tam EDI koncentrēsies uz aizņemtības režģveida kartēšanas metodes ieviešanu, kas apvieno datus no dažādiem sensoriem, lai nodrošinātu visaptverošu apkārtējās vides attēlojumu.