Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.04.1128 ”Energoobjektu modeļu eksperimentāla pārbaude un optimizācijas bloku modeļi”- vad. Elmārs Beiners (2004.-2008. gads);