„Pētījums Nr.1.10. „Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas tehnoloģiju pētījumi” un uzsāktu ar saimniecisko darbību saistīto deleģētās rūpnieciskā pētījuma daļas „DICOM standarta attēlu datu transformācijas 3D telpisko attēlu displejam”

Pētījuma vadošais partneris: SIA „EUROLCDS”

Projekta partneri: EDI un SIA „Hanzas Elektronika”

Medicīniskās sistēmas, kas ar kodolmagnētisko rezonansi, rentgena un citu metožu izmantošanu iegūst telpiskus pacientu izpētes attēlus, saglabā tos medicīnisko attēlu standartā – DICOM. Šajā standartā saglabātie 3D attēli tiek “sagriezti” slāņos un glabāti, iepakoti dažādā dienesta informācijā. Pētījumā tiek izpētītas un izstrādātas optimālas DICOM attēlu transformācijas metodes, kas pārveidotu telpiskos attēlus 3D matricas formā, kas ļautu tos izvadīt uz 3D telpiska attēla displeju.

Pētniecības projekta rezultāts: iegūtās zināšanas un secinājumus varēs izmantot nozares uzņēmumi, jaunas eksportspējīgas produkcijas izstrādei un ražošanai Latvijas augsto tehnoloģiju industrijai jaunā nozarē.

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2014. līdz 31.10.2015.