Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.05.1393 ”Potenciāli apdraudētu objektu kopu kontroles un aizsardzības līdzekļu kā multiaģentu sistēmu modelēšana un pielietošana”:- vad. Andrejs Ermuiža (2005.-2008. gads);