Apraksts: izstrādāt digitalizētās līdzsvara platformas prototipu, iestrādājot tajā izvēlēto elektronikas risinājumu un izstrādājot un integrējot bezvadu tīkla protokolu datu apmaiņai starp digitalizēto platformu un  datoru.

Iesaistītie zinātnieki

    Mg. sc. comp Ingars Ribners

    Zinātniskais asistents

    +371 67558135
    [protected]