Apraksts: izstrādāt un testēt mobilā luksofora vadības bloka, visu nepieciešamo sensoru, bezvada tīkla un programmatūras saskarņu funkcionalitāti. Sagatavot luksofora vadības iekārtas un tās sistēmprogrammatūru pilnās mobilā luksofora prototipa versijas izstrādei.

Iesaistītie zinātnieki

    Mg. sc. comp Ingars Ribners

    Zinātniskais asistents

    +371 67558135
    [protected]