Starpnozaru projekts

Nr.10.0003 „Zinātniskās bāzes tālāka attīstīšana perspektīviem informācijas apstrādes virzieniem Latvijā” apakšprojekts:

Nr.10.0003.3 „Signālapstrādes optimizācija ar orientāciju uz tehnisko realizāciju vienkāršošanu un paātrināšanu”- vad. Ivars Biļinskis (2010. gads).