Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.04.1127 ”Signālu atklāšanas metodes, pielietojot diskrēto stroboskopiju”- vad. Kārlis Krūmiņš (2004.-2008. gads);