Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.09.1581 „Transformētā laika signālu apstrāde un diskrēto attēlu apstrāde reālā laika sistēmās”- vad. Kārlis Krūmiņš (2010. gads);