Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.09.1340 ”Transformētā laika signālu apstrāde”- vad. Kārlis Krūmiņš (2009. gads);