Projekta nosaukums „Elektronikas un datorzinātņu institūta ēkas kadastra Nr.0100092044001 energoefektivitātes  paaugstināšana” projekta Nr.4.2.1.2./16I/006


29.10.2018

Projekta ietvaros plānoti ieguldījumi Elektronikas un datorzinātņu institūta vajadzībām – 300 119 € vērtībā, t.sk. ERAF līdzfinansējums paredzēts – 255 101.15 € apmērā.

Projekta realizācijas laikā uzlabota institūta ēkas energoefektivitāte

Energosertifikācijas rezultātā tika saņemti ieteikumi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.  Pēc tam uz šo ieteikumu pamata izstrādāti projekti siltināšanai un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai, saskaņā ar kuriem tika veikti darbi.

Ēkas ārējo konstrukciju siltināšanu un logu nomaiņu, pabeigta  2017. gadā.

Apkures sistēmas un karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošanas darbi pabeigti 2018. gada 8. oktobrī.

Līdz ar to visi projektā paredzētie darbi ir pabeigti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, iekļaujoties plānotajos termiņos un plānotajā budžetā.


05.09.2018

Projekta ietvaros plānoti ieguldījumi Elektronikas un datorzinātņu institūta vajadzībām – 300 119 € vērtībā, t.sk. ERAF līdzfinansējums paredzēts – 255 101.15 € apmērā.

Projekta realizācijas laikā tiks uzlabota institūta ēkas energoefektivitāte

Energosertifikācijas rezultātā tika saņemti ieteikumi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.  Pēc tam uz šo ieteikumu pamata izstrādāti projekti siltināšanai un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai, saskaņā ar kuriem tiek veikti darbi.

Ēkas ārējo konstrukciju siltināšanu un logu nomaiņu, pabeigta  2017. gadā.

Pašlaik tiek veikta apkures sistēmas un karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošanas darbi. Saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA ‘Armostil” darbus paredzēts pabeigt līdz 2018. gada 8. oktobrim.

Projektu plānots pabeigt 2018. gada oktobrī.


24.07.2018

Projekta ietvaros plānoti ieguldījumi Elektronikas un datorzinātņu institūta vajadzībām – 300 119 € vērtībā, t.sk. ERAF līdzfinansējums paredzēts – 255 101.15 € apmērā.

Projekta realizācijas laikā tiks uzlabota institūta ēkas energoefektivitāte

Ņemot vērā, ēkas laboratoriju korpusa siltināšanas rezultāta apkure samazinājās par 50% un elektrības patēriņš par 30%, tajā pašā laikā palielinot telpās temperatūru līdz komforta līmenim, Elektronikas un Datorzinātņu institūts darbu pie nākošo ēku siltināšanas sāka 2015. gadā. Tā kā valstī tika izsludināta  4.2.1.2. aktivitāte  „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”, institūts pieteica savu dalību tajā, kur ieguldītais finansējums tiek segts no ERAF līdzekļiem no 2016. gada  1. janvāra.

Energosertifikācijas rezultātā tika saņemti ieteikumi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.  Pēc tam uz šo ieteikumu pamata izstrādāts ēkas vienkāršotās atjaunošanas projekts saskaņā ar kuru tiek veikti darbi.

Uz projekta parakstīšanas brīdi, EDI ir pabeidzis ēkas ārējo konstrukciju siltināšanu un logu nomaiņu, kas veikti 2017. gadā.

Notiek vērtēšana  uz apkures sistēmas un karstā ūdens padeves sistēmas atjaunošanas darbiem

Projektu paredzēts pabeigt līdz apkures sezonas sākumam, 2018. gada 1. oktobrim


17.05.2018

Projekta ietvaros plānoti ieguldījumi Elektronikas un datorzinātņu institūta vajadzībām – 274 000 € vērtībā, t.sk. ERAF līdzfinansējums paredzēts – 232 000 € apmērā.

Projekta realizācijas laikā tiks uzlabota institūta ēkas energoefektivitāte līdzīgi kā laboratoriju korpusam pirms 5 gadiem

Ņemot vērā, ēkas laboratoriju korpusa siltināšanas rezultāta apkure samazinājās par 50% un elektrības patēriņš par 30%, tajā pašā laikā palielinot telpās temperatūru līdz komforta līmenim, Elektronikas un Datorzinātņu institūts darbu pie nākošo ēku siltināšanas sāka 2015. gadā. Tā kā valstī tika izsludināta  4.2.1.2. aktivitāte  „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”, institūts pieteica savu dalību tajā, kur ieguldītais finansējums tiek segts no ERAF līdzekļiem no 2016. gada  1. janvāra.

Energosertifikācijas rezultātā tika saņemti ieteikumi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.  Pēc tam uz šo ieteikumu pamata izstrādāts ēkas vienkāršotās atjaunošanas projekts saskaņā ar kuru tiek veikti darbi.

Uz projekta parakstīšanas brīdi, EDI ir pabeidzis ēkas ārējo konstrukciju siltināšanu un logu nomaiņu, kas veikti 2017. gadā.

Līdz maija beigām tiks izsludināts iepirkums uz apkures sistēmas un karstā ūdens padeves sistēmas atjaunošanas darbiem

Projektu paredzēts pabeigt līdz apkures sezonas sākumam, 2018. gada 1. oktobrim