Vadošais pētnieks Roberts Kadiķis piedalās projektua VIZTA noslēdzošajā pasākumā, kurā tiek prezentēti rezultāti, kas sasniegi trīs ar pusi gadus ilgušajā projektā. EDI uzdevums VIZTA projektā bija parādīt partneru izveidoto 3D/dziļuma sensoru lietojumu industrijas uzdevumam. Izvēlētais uzdevums bija plastmasas pudeļu šķirošana, izmantojot gudru robota roku. Ar pētījumiem datorredzes, māklsīgā intelekta un robotu vadības algoritmos, EDI spēja izveidot demonstratoru, kas sastāv ne tikai no industriālā robota, kas projekta laikā padarīts gudrāks un spējīgāks, bet arī no mobilas platformas, kas spēj detektēt pudeles uz grīdas, autonomi navigēt uz tām un nobīdīt pudeles malā. EDI arī pētīja sintētisko datu ģenerēšanas pieejas mākslīgo neironu tīklu trenēšanai, kā arī imitācijas mācīšanās paņēmienus.